Telefon 6916 5500

support@sono.no

Shopping Cart

Industrimatter

Industrimatter for tung industri, metallindustri og verksted skal tåle olje, fett, skjærevæsker og varmt nedfall. Ergonomiske arbeidsplassmatter minsker og avlaster støt i kroppen. Vi har et stort sortiment av ulike matter.

Mer informasjon
Sorter