Shopping Cart
Bærekraftrapport 2022 - engasjement for bærekraft
Kontormøbler
03.08.2023

Bærekraft er veien inn i framtiden

Vi er stolte over å få presentere vår bærekraftrapport for 2022 som framhever vårt engasjement for en bærekraftig og holdbar utvikling. Rapporten belyser våre framskritt og utfordringer hva gjelder klimapåvirkning, ressurseffektivitet, sosialt ansvar og ansvarsfull forretningspraksis. Vi vil herved invitere deg inn for å ta del i rapporten. Sammen streber vi etter å gjøre en positiv forskjell - for samfunnet og for miljøet.

Sammendrag

I denne rapporten løfter vi frem tre viktige fokusområder, hvor vi som konsern sammen med kunder og leverandører bidrar til en mer bærekraftig arbeidshverdag. Våre fokusområder er leverandører, medarbeidere og kunder & samfunn.

Leverandører
  • vi arbeider systematisk med holdbare leverandørkjeden koblet til menneskelige rettigheter og antikorrupsjon.
  • vi har gjennomført effektiviseringstiltak koblet til logistikk, holdbar produktutvikling og innkjøp
  • vår kvalitet- og miljøavdeling er forsterket, og vi jobber mer systematisk med å miljø- og kvalitetssikre flere av våre produkter
Medarbeidere
  • det er innført et konsernfelles HR-system for personalrelatert statistikk
  • tydeligere holdbarehetskommunikasjon gjennom eget område på vårt intranett
  • medarbeiderundersøkelser er gjennomført, hvor resultatet er tre fokusområder for forbedring av arbeidsmiljø
Kunder & Samfunn
  • Det fokuseres på Sono Sustainable, hvor gjenbruk implementeres i den konvensjonelle salgsprosessen
  • Ekstern bærekraftskommunikasjon og samordning av konsernets sosiale agenda kan bidra til et bedre samfunn
  • Det systematiske bærekraftarbeidet vil skape gode forutsetninger for at Sono Group vil være en relevant aktør også i fremtiden