0
2
:
0
0
Få 15% rabatt
Vanskelig å bestemme seg?
Hvis du bestiller i løpet av de neste 15 minuttene vil vi gi deg 15% rabatt på bestillingen din. Så blir kanskje valget enklere?

Alltid fornøyd


Fri frakt ved bestilling over 15.000,-


24 timers levering på nesten alle kontormøbler


Chat

Betingelser


1. Innledning

2. Salgsbetingelser ved kjøp på vegne av en virksomhet    3. Salgsbetingelser ved forbrukerkjøp
    2.1 Partene     3.1 Partene
    2.2 Priser     3.2 Priser
    2.3 Avtaleinngåelse     3.3 Avtaleinngåelse
    2.4 Ordrebekreftelse     3.4 Ordrebekreftelse
    2.5 Betaling     3.5 Betaing
    2.6 Leveringstid     3.6 Leveringstid
    2.7 Forsinkelse     3.7 Forsinkelse
    2.8 Montering, frakt og levering     3.8 Montering, frakt og levering
    2.9 Undersøkelse av varen - varemottak     3.9 Undersøkelse av varen - varemottak
    2.10 Returrett - åpent kjøp i 10 dager     3.10 Angrerett
    2.11 Reklamasjon ved mangler     3.11 Reklamasjon v/mangel, frist for å melde krav v/forsinkelse
    2.12 Garanti     3.12 Kjøperens rettigehter vd forsinkelse
    2.13 Reservasjon     3.13 Kjøperens rettigheter ved mangel
    2.14 Tvister     3.14 Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
    2.15 Personvernerklæring     3.15 Reservasjon
      3.16 Personvernerklæring
      3.17 Konfliktløsing

 

 

1. Innledning

Sono er en komplett leverandør av innredninger til norske arbeidsplasser, hva gjelder kontormøbler, garderobeskap, lagerinnredninger, verkstedinnredninger, reoler og utstyr for transport og varehåndtering. Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom 1) opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, 2) direkte korrespondanse mellom partene og 3) vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

I hovedsak henvender Sono seg til bedrifter og virksomheter som er registrert med et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Norske privatpersoner (forbrukere) har mulighet til å kjøpe produkter fra akkurat det samme sortiment som tilbys bedriftsmarkedet, til de samme gode prisene.
Som forbruker har du andre rettigheter ved kjøp på internet enn man har som bedriftskunde. Derfor har Sono andre salgsbetingelser for forbrukere, betingelser som er i tråd med forbrukerkjøpsloven og som anbefales av Forbrukerrådet.

2. Salgsbetingelser ved kjøp på vegne av en virksomhet

2.1 Partene

Selger er

Firmanavn    : Sono Norge AS
Adresse : Bredmyra 4, 1740 Borgenhaugen
E-post : post@sono.no
Telefon : 6916 5500, åpningstider man-fre 08.00-16.00
Telefax : 815 11 799
Org.nr : 991 625 216

Kjøper er den virksomheten, tilkjennegitt ved virksomhetens organisasjonsnummer, det bestilles på vegne av. Selger forutsetter at den som foretar en bestilling på vegne av en virksomhet har mandat og myndighet til det. Selger kan ikke stå til ansvar hvis så ikke er tilfelle. Selger omtales i det følgende som “Sono”, “selger”, “vi”, “oss”,”vår” eller “vårt”. Kjøper blir i det følgende benevnt “kjøper”, “du”, “deg”, “din“ eller “ditt”.

2.2 Priser

Alle priser vises som standard uten moms, frakt og kjøpers betalingskostnader. Alternativt kan du selv velge å se alle priser med moms. Alle prisene i nettbutikken er dagspriser og er oppgitt i norske kroner. Vi endrer prisene på produktene ut i fra endringer i valutakurser eller nye priser fra produsentene. Prisendringer den ene eller andre veien påvirker ikke bekreftede ordre.

2.3 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er registrert på vår server (datamaskin). En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Ved hver bestilling skal du akseptere vilkårene i handelsbetingelsene våre. Du oppfordres til å lese betingelser og vilkår grundig, og gjøre deg kjent med de forpliktelser og rettigheter, som vilkårene gir deg. Alle avtaler inngås på norsk. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år, kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

2.4 Ordrebekreftelse

Når du har godkjent kjøpet i nettbutikken, vil du motta en foreløpig bekreftelse på din bestilling pr. e-post. Din bestilling vil så videresendes fra nettbutikken til en av våre kundebehandlere, som vil kvalitetssikre din bestilling og sende deg en endelig ordrebekreftelse. Kvalitetssikringen består i å kontrollere at vi er leveringsdyktige i tråd med din bestilling, at vi har tilfredsstillende informasjon om leveringsadresse samt at virksomheten det bestilles på vegne av har tilfredsstillende kredittverdighet (gjelder ved valg av faktura som betalingsform).

2.5 Betaling

Virksomheter kan velge å betale etterskuddsvis med faktura. Ved fakturering gjelder 20 dager netto, og Sono forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk. For utstedelse av papirfaktura tilkommer et fakturerings- og administrasjonsgebyr på 75,-.  Det tas videre forbehold om salgspant ihht. panteloven § 3-14 og § 3-22.

På www.sono.no kan du også velge å betale med Vipps og de kreditt- eller debetkort som vises når du blir bedt om å angi betalingsmetode. Ved betaling med kredittkort vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. Betaling med kort er trygt og enkelt. Du taster inn kortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2) og kan deretter vente på leveringen.  Vi samarbeider tett med betalingstjenesten Bambora for Vipps eller kort. Bambora er en av Norges største leverandør av slike betalingstjenester, med over 125.000 brukersteder. Alt foregår i meget trygge former og ingen får fysisk se ditt kortnummer gjennom betalingsprosessen.

Vi tar ingen gebyr ved betaling med kort. Beløpet reserveres fra kortet ved bestilling og trekkes fra kortet samme dag som varene sendes til deg. Ved eventuell kreditering av hele eller deler av en ordre som opprinnelig er betalt med kredittkort, vil krediteringen normalt foretas tilbake til samme kortnummer, og ikke som direkte utbetaling til bankkonto.

2.6 Leveringstid

I nettbutikken informeres det om en vare er tilgjengelig på lager, eventuelt om forventet leveringstid. Framføringstiden (transporttiden) er avhengig av varens beskaffenhet, bestillingens størrelse, samt hvor i vårt langstrakte land varene skal leveres. Vi definerer derfor leveringstid som avsendelsestidspunkt fra vårt lager, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Normalt sendes lagerførte varer samme eller påfølgende arbeidsdag. Enkelte varer har opp til en uke levering, og andre varer har lengre leveringstid. Ta kontakt på telefon 6916 5500 eller send e-post til support@sono.no dersom du ønsker å avtale leveringstiden spesielt.  Når Sono har mottatt og registrert din ordre, vil den enkelte vare bli holdt av til deg i vårt system. Slik kan Sono garantere at ”først til mølla” også får først levert, selv om andre varer i den samme ordren ikke skulle være leveringsklare.

2.7 Forsinkelse

Forsinket levering gir ikke kjøper rett til erstatning eller annullering uten at dette er skriftlig akseptert av Sono.

2.8 Montering, frakt og levering

Det er normalt beskrevet på en vare om produktet leveres montert eller umontert. Om produktets egenart krever det, vil nødvendig bruks- og monteringsanvisning medfølge.

Vi sørger for frakt til fastlands-Norge, fraktbeløpet debiteres på faktura til kjøper. Ved bestilling over 15.000,- i nettbutikken, bortfaller dine kostnader til frakt, forutsatt samtidig levering av hele leveransen. Vi påberoper oss retten til å velge transportmetode for varene i din bestilling og benytter ulike fraktmetoder avhengig av varens beskaffenhet, som volum, mengde og vekter, samt din leveringsadresse. Om intet annet er særskilt avtalt, gjelder INCOTERMS 2010, DAP (Delivery at Place/Levert på angitt sted) mottagers adresse på gatenivå. Innbæring, montering eller annen godshåndtering på mottagers adresse er ikke inkludert, med mindre dette er spesifisert i en skriftlig avtale. Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen risikoen for tap eller skade som ikke skyldes egenskaper ved varen selv.

Har du egne fraktavtaler du ønsker å benytte deg av, gir du oss beskjed om dette ved bestilling. Ved henting eller transport med kjøpers fraktselskap, gjelder INCOTERMS 2010, FCA (Free Carrier / Fritt overlevert til kjøpers transportør ved vårt lager). Vi booker transporten med ønsket transportselskap på kjøpers kundenummer og kjøper er selv ansvarlig for transportforsikring og eventuelle transportskader.

Ved spørsmål om levering utenom fastlands-Norge, f.eks til Svalbard, kontakter du salgsavdelingen på support@sono.no eller på telefon 6916 5500.

2.9 Undersøkelse av varen - varemottak

Når du mottar varen, skal du i rimelig utstrekning undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen er skadet under transport, må det påtegnes fraktbrevet ved mottak av varen. Be sjåføren eller utleveringssted signere. Meld skriftlig fra til oss om skaden innen 7 dager, gjerne med dokumentasjon i form av bilder eller liknende. Skader som ikke er anmerket ved mottagelsen berettiger ikke erstatning.

2.10 Returrett – åpent kjøp i 10 dager

Du har returrett innen 10 dager hvis varen ikke svarer til dine forventninger. Da gjelder følgende:

 1. Ring eller skriv til oss og opplys at du vil returnere varen.
 2. Oppgi alltid ditt kunde- og ordrenummer.
 3. Varen du ønsker å returnere må være ubrukt og i originalemballasje.
 4. Kjøper betaler selv kostnader for returtransport ved bruk av returretten.
 5. Selger erstatter ikke skader som er forårsaket av kjøper.
 6. Ved kjøp av større kvanta, må du først bestille en prøve for at returretten skal gjelde.
 7. For bestilte varer som ikke er lagerførte hos Selger, gjelder ikke returretten. Ta kontakt med kundeservice i forkant av din bestilling hvis du er i tvil.

Vennligst ikke send varer i retur uten først å ha avtalt dette med oss, samt at du har mottatt et returskjema som skal være utfylt når du sender det tilbake til oss.
Retur uten avtale krediteres ikke.

2.11 Reklamasjon ved mangler

Dersom det foreligger en mangel ved levering av varen, må du innen rimelig tid etter du oppdaget mangelen, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen. Lovverket henviser til at du gjør ting “innen rimelig tid”. Sono tillater seg i denne sammenheng å tolke dette som mindre enn 7 virkedager fra du har mottatt varen.

Dersom leveransen har en mangel og dette ikke skyldes deg - eller forhold på din side, skal vi uten unødvendig opphold velge mellom retting av mangelen, omlevering av varen - eller å kompensere mangelen ved å gi prisavslag, dersom du aksepterer det. Vi skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad og uten vesentlig ulempe for deg.

Hvis du mottar feil eller mangler varer i forhold til ordrebekreftelsen, og dette ikke skyldes at du har restordre liggende hos oss, har vi egne rutiner for å håndtere dette så enkelt som mulig. Kontakt oss snarest mulig på telefon 6916 5500 eller send en e-post direkte til support@sono.no. Vi vil deretter jobbe med å finne ut hva som har skjedd. Vennligst ikke send varer i retur, uten først å ha avtalt dette med Sono.

2.12 Garanti

På alle varer er det minst to års garanti ved normal bruk. Andre garantitider oppgis i vår papirkatalog. Hvis du reklamerer på en vare innenfor garantittiden, har vi egne rutiner for å løse ditt problem så rask som mulig. Kontakt oss på telefon 6916 5500 eller send en e-post direkte til support@sono.no. Vi vil deretter jobbe med å finne ut hva som har skjedd. Vennligst ikke send varer i retur, uten først å ha avtalt dette med Sono. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg - eller forhold på din side, skal vi uten unødvendig opphold velge mellom retting av mangelen, omlevering av varen - eller å kompensere mangelen ved å gi prisavslag, dersom du aksepterer det. Vi skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad og uten vesentlig ulempe for deg.

2.13 Reservasjon


Vi tilstreber å gi deg så korrekt informasjon som mulig om våre produkter. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til den informasjon som er gitt i vår nettbutikk, i vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

På grunn av produksjonstekniske årsaker, samt dataskjermers evne til å gjengi farger, kan det forekomme fargeavvik på varene som vises i nettbutikken. Det tas også forbehold om produkt- og konstruksjonsendringer. Vi reserverer oss mot hendelser som ligger utenfor vår kontroll som f.eks krig, jordskjelv, oversvømmelser osv, også kalt force majeure. Det tas videre forbehold om prisendringer og det er prisen som fremkommer på ordrebekreftelse som gjelder. Vårt ansvar er, uansett forhold, oppad begrenset til fakturaverdi for selve varen, og kan ikke belastes for evt. følge- eller merkostnader.

2.14 Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Hvis det ikke er mulig, skal eventuelle tvister løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i Selgers verneting.

2.15 Personverneklæring

Vi og våre kunder er opptatt av at vi håndterer personopplysninger på en betryggende måte. For at vi skal kunne inngå en avtale med deg, trenger vi blant annet ditt navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt for å kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Alle personopplysninger lagres og håndteres dog i tråd med og slik det er beskrevet i EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR). Du har til en hver tid rett til innsyn i, og retting/sletting av, egne opplysninger (jf. personvernforordningen artikkel 17).

3. Salgsbetingelser ved forbrukerkjøp (privat kjøper)

3.1 Partene

Selger er

Firmanavn    : Sono Norge AS
Adresse : Bredmyra 4, 1740 Borgenhaugen
E-post : post@sono.no
Telefon : 6916 5500, åpningstider man-fre 08.00-16.00
Telefax : 815 11 799
Org.nr : 991 625 216

Kjøper er den person som foretar bestillingen. Selger omtales i det følgende som “Sono”, “selger”, “vi”, “oss”,”vår” eller “vårt”. Kjøper blir i det følgende benevnt “kjøper”, “du”, “deg”, “din“ eller “ditt”.

3.2 Priser

Alle priser vises som standard uten moms, frakt og kjøpers betalingskostnader. Alternativt kan du selv velge å se alle priser med moms. Alle prisene i nettbutikken er dagspriser og er oppgitt i norske kroner. Vi endrer prisene på produktene ut i fra endringer i valutakurser eller nye priser fra produsentene. Prisendringer den ene eller andre veien påvirker ikke bekreftede ordre.

3.3 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt av oss, det vil si registrert på vår server (datamaskin). En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere under punktet Angrerett.

På www.sono.no kan kjøpsavtaler med barn og unge under 18 år kun inngås ved foresatte eller andre som lovlig kan handle på barnets eller den unges vegne. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år, kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år. Ved hver bestilling skal du akseptere vilkårene i handelsbetingelse våre. Du oppfordres til å lese betingelser og vilkår grundig, og gjøre deg kjent med de forpliktelser og rettigheter, som vilkårene gir deg.  Alle avtaler inngås på norsk.

3.4 Ordrebekreftelse

Når du har godkjent kjøpet i nettbutikken, vil du motta en foreløpig bekreftelse på din bestilling pr. e-post. Din bestilling vil så videresendes fra nettbutikken til en av våre kundebehandlere, som vil kvalitetssikre din bestilling og sende deg en endelig ordrebekreftelse. Kvalitetssikringen består i å kontrollere at vi er leveringsdyktige i tråd med din bestilling og at vi har tilfredsstillende informasjon til å få levert varene til deg. Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må du ta kontakt med oss så snart som mulig.

3.5 Betalinger

Som privatkunde kan du velge å betale med Vipps og de kreditt- eller debetkort som vises når du blir bedt om å angi betalingsmetode. Ved betaling med kredittkort vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. Betaling med kort er trygt og enkelt. Du taster inn kortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2) og kan deretter vente på leveringen.  Vi samarbeider tett med betalingstjenesten Bambora for Vipps eller kort. Bambora er en av Norges største leverandør av slike betalingstjenester, med over 125.000 brukersteder. Alt foregår i meget trygge former og ingen får fysisk se ditt kortnummer gjennom betalingsprosessen.

Vi tar ingen gebyr ved betaling med kort. Beløpet reserveres fra kortet ved bestilling og trekkes fra kortet samme dag som varene sendes til deg. Ved eventuell kreditering av hele eller deler av en ordre som opprinnelig er betalt med kredittkort, vil krediteringen normalt foretas tilbake til samme kortnummer, og ikke som direkte utbetaling til bankkonto.

3.6 Leveringstid

I nettbutikken informeres det om en vare er tilgjengelig på lager, eventuelt om forventet leveringstid. Lagerførte varer sendes fortløpende. Det er det varierende fremføringstid (transporttid) avhengig av varens beskaffenhet, bestillingens størrelse samt hvor i vårt langstrakte land varene skal leveres. Vi definerer derfor leveringstid angitt i nettbutikken som avsendelsestidspunkt fra vårt lager, med mindre annet er skriftlig avtalt. Det følger av Forbrukerkjøploven at varen skal leveres innen 30 dager, og vi definerer derfor at bestillingen skal leveres senest 30 dager etter angitt avsendelsestidspunkt fra vårt lager (angitt leveringstid).

3.7 Forsinkelse

Forsinket levering gir ikke kjøper rett til erstatning eller annullering uten at dette er skriftlig akseptert av Sono.

3.8 Montering, frakt og levering

Det er normalt beskrevet på en vare om produktet leveres montert eller umontert. Om produktets egenart krever det, vil nødvendig bruks- og monteringsanvisning medfølge.

Vi sørger for frakt til fastlands-Norge, fraktbeløpet debiteres på faktura til kjøper. Ved bestilling over 15.000,- i nettbutikken, bortfaller dine kostnader til frakt, forutsatt samtidig levering av hele leveransen. Vi påberoper oss retten til å velge transportmetode for varene i din bestilling og benytter ulike fraktmetoder avhengig av varens beskaffenhet, som volum, mengde og vekter, samt din leveringsadresse. Om intet annet er særskilt avtalt, gjelder INCOTERMS 2010, DAP (Delivery at Place/Levert på angitt sted) mottagers adresse på gatenivå. Innbæring, montering eller annen godshåndtering på mottagers adresse er ikke inkludert, med mindre dette er spesifisert i en skriftlig avtale. Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen risikoen for tap eller skade som ikke skyldes egenskaper ved varen selv.

Har du egne fraktavtaler du ønsker å benytte deg av, gir du oss beskjed om dette ved bestilling. Ved henting eller transport med kjøpers fraktselskap, gjelder INCOTERMS 2010, FCA (Free Carrier / Fritt overlevert til kjøpers transportør ved vårt lager). Vi booker transporten med ønsket transportselskap på kjøpers kundenummer og kjøper er selv ansvarlig for transportforsikring og eventuelle transportskader.

Ved spørsmål om levering utenom fastlands-Norge, f.eks til Svalbard, kontakter du salgsavdelingen på support@sono.no eller på telefon 6916 5500.

3.9 Undersøkelse av varen - varemottak

Når du mottar varen, skal du i rimelig utstrekning undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen er skadet under transport, må det påtegnes fraktdokumentene ved mottak av varene. Be sjåfør eller utleveringsstedet om å signere. Meld skriftlig fra til oss om skaden innen 7 dager, gjerne med dokumentasjon i form av bilder eller liknende. Skader som ikke er anmerket ved mottagelsen berettiger ikke erstatning.

3.10 Angrerett

Dersom du angrer på et kjøp hos oss, kan du angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. I henhold til angrerettsloven har du noen plikter og oppgaver. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til oss selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende. Vi anbefaler å vise god omsorg for originalemballasje/salgsforpakning hvis man ønsker å returnere varen trygt og sikkert tilbake.

Her finner du noen viktige uttdrag fra Angrerettloven:

 • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 6, punkt e).
 • Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side (jf. Angrerettloven § 12 punkt a).
 • Returkostnadene bæres av deg (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
 • Du må selv gi oss skriftlig melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar du angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har du ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom du ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Vi er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til deg innen 14 dager fra den dag vi mottar varen i retur. Det er ikke gebyrer for din bruk av angreretten, men du må selv betale kostnadene for returforsendelsen. Du kan undersøke og ta produktet i bruk før du angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til oss i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da du mottok den og du kan måtte betale erstatning for verdiforringelse av en vare som undersøkt og/eller som er tatt i bruk. Du skal sende varen tilbake til oss i originalemballasjen, hvis dette er mulig. 

Ønsker du å benytte angreretten skal du

 1. sende oss skriftlig beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten. Bruk det angrerettskjema du mottok sammen med ordrebekreftelsen fra oss, fyll ut feltene som skal innfylles og returner skjemaet sammen med returforsendelsen til oss.
 2. sørge for at varen returneres til vårt lager innen rimelig tid. Vi definerer rimelig tid som 14 kalenderdager etter at du infomerte oss om at du ønsket å benytte deg av angreretten.
 3. selv betale for returforsendelsen. Vi anbefaler at du benytter vår transportavtale, da vi har svært gode vilkår for transport og forsendelse. Ta i så fall kontakt med vår kundeservice for å organisere returen. Benytter du deg av denne muligheten, vil kostnader for returforsendelse trekkes fra det beløpet som skal kreditteres. I andre tilfeller betaler du selv alle returkostnader.

Dersom du ikke tar i mot eller henter varene du har bestilt og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og du mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med fraktkostnader tur-retur og et gebyr pålydende kr 250,- til Sono Norge AS for behandling av saken.

Ønsker du å benytte deg av Angreretten og/eller har spørsmål om dette, kontakter du oss på epost på support@sono.no eller på telefon 6916 5500 (hverdager 08.00 - 16.00).

3.11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen. Fristen er to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter skal være skriftlig. Vi er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til deg innen 14 dager fra den dag reklamasjonen er akseptert. 

Ønsker du å reklamere ved mangel og/eller har spørsmål om dette, kontakter du oss på epost på support@sono.no eller på telefon 6916 5500 (hverdager 08.00 - 16.00).

3.12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra oss:

 1. Oppfyllelse: Dersom vi ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra oss. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som vi ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for oss at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at vi oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan du kreve oppfyllelse.
 2. Heving: Du kan heve avtalen med oss dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis vi ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som du har fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre vi har sagt at vi ikke vil oppfylle innen fristen. Tilbakebetaling vil - ved heving av kjøpet - gjennomføres uten unødvendig opphold, og innen 14 dager.
 3. Erstatning: Du kan videre kreve erstatning for tap du lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
  Du må melde krav til oss ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 3.11.
 4. Retur ved reklamasjon: Ved akseptert reklamasjon, vil vi i samarbeid med deg vurdere om det er behov for å returnere varene til oss. Om utfallet av denne vurderingen blir at varen skal returneres, vil vi orientere deg om hvorledes du skal gå frem for å organisere retur. 

3.13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra oss.

 1. Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan du kreve at vi retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Vi kan motsette oss ditt krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder oss urimelige kostnader. Vi skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket dine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. Vi kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan vil tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom vi sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.
 2. Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve forholdsmessig prisavslag.
 3. Heving: I stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.
 4. Erstatning: Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap du lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
 5. Retur ved reklamasjon: Ved akseptert reklamasjon, vil vi i samarbeid med deg vurdere om det er behov for å returnere varene til oss. Om utfallet av denne vurderingen blir at varen skal returneres, vil vi orientere deg om hvorledes du skal gå frem for å organisere retur. 

Du må melde krav til oss ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 3.11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

3.14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. Vi kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

 1. Oppfyllelse: Dersom du ikke betaler, kan vi fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper vi vår rett dersom vi venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 2. Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra deg, kan vi heve avtalen. Vi kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Vi kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som vi har fastsatt. Vi kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at du ikke vil betale.
 3. Erstatning: Vi kan kreve erstatning fra deg for økonomisk tap vi lider som følge av kontraktsbrudd fra din side jf. forbrukerkjøpslovens §46.
 4. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan vi kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
 5. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan vi belaste deg med et gebyr på kr 250,- + frakt tur/retur. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

3.15 Reservasjon

Vi tilstreber å gi deg så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til den informasjon som er gitt i vår nettbutikk, i vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

På grunn av produksjonstekniske årsaker, samt skjermers evne til å gjengi farger, kan det forekomme fargeavvik på varene som vises i nettbutikken. Det tas også forbehold om produkt- og konstruksjonsendringer. Vi reserverer oss mot hendelser som ligger utenfor vår kontroll som f.eks krig, jordskjelv, oversvømmelser osv, også kalt force majeure. Det tas videre forbehold om prisendringer og det er prisen som fremkommer på ordrebekreftelse er den som gjelder. Vårt ansvar er, uansett forhold, oppad begrenset til fakturaverdi for selve varen, og kan ikke belastes for evt. følge- eller merkostnader.

3.16 Personopplysninger

Vi og våre kunder er opptatt av at vi håndterer personopplysninger på en betryggende måte. For at vi skal kunne inngå en avtale med deg, trenger vi blant annet ditt navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt for å kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Alle personopplysninger lagres og håndteres dog i tråd med og slik det er beskrevet i EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR). Du har til en hver tid rett til innsyn i, og retting/sletting av, egne opplysninger (jf. personvernforordningen artikkel 17).

Kortnummer oppbevares ikke av Sono utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
Vi selger ikke firma- eller personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Sono Norge AS, ved administrerende direktør, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

3.17 Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med oss. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Sono vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist. 

Nytt navn!

1. januar 2020 endret vi navn fra Altistore AS til Sono Norge AS. Altistore har levert smarte og effektive innredninger til norske arbeidsplasser i mer enn 12 år. Det skal vi fortsette med også i fremtiden, men under nytt navn. Sono.

Sono har som mål å bli din foretrukne leverandør av innredning til kontor, lager, verksted, skole, barnehage og garderobe. Dette skal vi få til ved å lytte til deg som kunde og alltid sørge for å gi deg den beste servicen og tryggheten du trenger for å gjøre en god handel.

Velkommen til Sono.

Kundeservice
69 16 55 00

Handlekurven {{ itemCount }}

Kundeservice
69 16 55 00

Handlekurven er tom

1. Fakturaadresse
{{ errors.first('billing[company]') }}
{{ errors.first('billing[firstname]') }}
{{ errors.first('billing[lastname]') }}
{{ errors.first('billing[email]') }}
{{ errors.first('billing[postcode]') }}
{{ errors.first('billing[city]') }}
{{ errors.first('billing[telephone]') }}
1.1 Leveringsadresse:
{{ errors.first('shipping[firstname]') }}
{{ errors.first('shipping[lastname]') }}
{{ errors.first('shipping[postcode]') }}
{{ errors.first('shipping[city]') }}
{{ errors.first('shipping[telephone]') }}
2. Leveringsmåte
{{ errors.first('shipping_method') }}
{{ errors.first('shipping[agreementnumber]') }}
{{ errors.first('shipping[transporter]') }}
3. Betalingsmåte
{{ errors.first('payment[method]') }}
{{ errors.first('payment[orgNumber]') }}
4. Handlekurven
Produktnavn
Antall
Delsum
{{ cart_item.name }}
{{ cart_item.qty }}
{{ cart_total.title }}
{{ errors.first('agreement') }}

Visa MasterCard Maestro Vipps HTTPS

Trygg E-Handel

Sertifisert

Herved bekreftes det at
www.sono.no
som drives av
Sono Norge AS
lever opp til Trygg E-handel sine krav for e-handlere.
Status:
Sertifisert  Sertifisert
Finansiell stabilitet:
Ok Ok
Kundeklager:
Ingen klager  Ingen klager

» Se hele rapporten
Rabattkode

Handlekurv

Handlekurven er tom

-{{ getDiscountPercentage(item) }}%

á  {{ formatPrice(item.price, false) }}
{{ formatPrice(getBaseRowTotal(item), false) }} {{ formatPrice(getFinalRowTotal(item), false) }}

Sono Norge AS bruker cookies. For mer informasjon klikk her.