0
2
:
3
0
Få 15% rabatt
Vanskelig å bestemme seg?
Hvis du bestiller i løpet av de neste 30 minuttene vil vi gi deg 15% rabatt på bestillingen din. Så blir kanskje valget enklere?
Denne rabatt kan ikke kombineres med andre rabatter/kampanjer

Vi forstår hva du behøver
-for en bedre arbeidshverdag


Gratis frakt ved web-bestilling over 15.000,-


24 timers levering til kontor, lager og industri


Chat

Betingelser

Tilbake til kundeservice
1. Innledning

Sono er en komplett leverandør av innredninger til norske arbeidsplasser, hva gjelder kontormøbler, garderobeskap, lagerinnredninger, verkstedinnredninger, reoler og utstyr for transport og varehåndtering. Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom 1) opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, 2) direkte korrespondanse mellom partene og 3) vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning. Sono henvender seg til bedrifter og virksomheter som er registrert med et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret, og selger ikke til privatpersoner (forbrukere).

2. Salgsbetingelser
2.1 Partene

Selger er Firmanavn: Sono Norge AS

Adresse: Bredmyra 4, 1740 Borgenhaugen

E-post: post@sono.no

Telefon: 6916 5500, åpningstider man-fre 08.00-16.00

Org.nr: 991 625 216

Kjøper er den virksomheten, tilkjennegitt ved virksomhetens organisasjonsnummer, det bestilles på vegne av. Selger forutsetter at den som foretar en bestilling på vegne av en virksomhet har mandat og myndighet til det. Selger kan ikke stå til ansvar hvis så ikke er tilfelle. Selger omtales i det følgende som “Sono”, “selger”, “vi”, “oss”,”vår” eller “vårt”. Kjøper blir i det følgende benevnt “kjøper”, “du”, “deg”, “din“ eller “ditt”.

2.2 Priser

Alle priser vises som standard uten moms og kjøpers betalingskostnader. Alternativt kan du selv velge å se alle priser med moms. Alle prisene i nettbutikken er dagspriser og er oppgitt i norske kroner. Vi endrer prisene på produktene ut i fra endringer i valutakurser eller nye priser fra produsentene. Prisendringer den ene eller andre veien påvirker ikke bekreftede ordre.

2.3 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er registrert på vår server (datamaskin). En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Ved hver bestilling skal du akseptere vilkårene i handelsbetingelsene våre. Du oppfordres til å lese betingelser og vilkår grundig, og gjøre deg kjent med de forpliktelser og rettigheter, som vilkårene gir deg. Alle avtaler inngås på norsk. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år, kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

2.4 Ordrebekreftelse

Når du har godkjent kjøpet i nettbutikken, vil du motta en foreløpig bekreftelse på din bestilling pr. e-post. Din bestilling vil så videresendes fra nettbutikken til en av våre kundebehandlere, som vil kvalitetssikre din bestilling og sende deg en endelig ordrebekreftelse. Kvalitetssikringen består i å kontrollere at vi er leveringsdyktige i tråd med din bestilling, at vi har tilfredsstillende informasjon om leveringsadresse samt at virksomheten det bestilles på vegne av har tilfredsstillende kredittverdighet (gjelder ved valg av faktura som betalingsform).

2.5 Betaling

Virksomheter kan velge å betale etterskuddsvis med faktura. Ved fakturering gjelder 20 dager netto, og Sono forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk. For utstedelse av papirfaktura tilkommer et fakturerings- og administrasjonsgebyr på 75,-. Det tas videre forbehold om salgspant ihht. panteloven § 3-14 og § 3-22. På www.sono.no kan du også velge å betale med Vipps og de kreditt- eller debetkort som vises når du blir bedt om å angi betalingsmetode. Ved betaling med kredittkort vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. Betaling med kort er trygt og enkelt. Du taster inn kortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2) og kan deretter vente på leveringen. Vi samarbeider tett med betalingstjenesten Bambora for Vipps eller kort. Bambora er en av Norges største leverandør av slike betalingstjenester, med over 125.000 brukersteder. Alt foregår i meget trygge former og ingen får fysisk se ditt kortnummer gjennom betalingsprosessen. Vi tar ingen gebyr ved betaling med kort. Beløpet reserveres fra kortet ved bestilling og trekkes fra kortet samme dag som varene sendes til deg. Ved eventuell kreditering av hele eller deler av en ordre som opprinnelig er betalt med kredittkort, vil krediteringen normalt foretas tilbake til samme kortnummer, og ikke som direkte utbetaling til bankkonto.

2.6 Leveringstid

I nettbutikken informeres det om en vare er tilgjengelig på lager, eventuelt om forventet leveringstid. Framføringstiden (transporttiden) er avhengig av varens beskaffenhet, bestillingens størrelse, samt hvor i vårt langstrakte land varene skal leveres. Vi definerer derfor leveringstid som avsendelsestidspunkt fra vårt lager, med mindre annet er skriftlig avtalt. Normalt sendes lagerførte varer samme eller påfølgende arbeidsdag. Enkelte varer har opp til en uke levering, og andre varer har lengre leveringstid. Ta kontakt på telefon 6916 5500 eller send e-post til support@sono.no dersom du ønsker å avtale leveringstiden spesielt. Når Sono har mottatt og registrert din ordre, vil den enkelte vare bli holdt av til deg i vårt system. Slik kan Sono garantere at ”først til mølla” også får først levert, selv om andre varer i den samme ordren ikke skulle være leveringsklare.

2.7 Forsinkelse

Forsinket levering gir ikke kjøper rett til erstatning eller annullering uten at dette er skriftlig akseptert av Sono.

2.8 Montering, frakt og levering

Det er normalt beskrevet på en vare om produktet leveres montert eller umontert. Om produktets egenart krever det, vil nødvendig bruks- og monteringsanvisning medfølge. Vi sørger for frakt til fastlands-Norge, og du betaler nå ikke for tillegg for frakten. Denne kampanjen gjelder frem t.o.m 31. mars 2020. Vi påberoper oss retten til å velge transportmetode for varene i din bestilling og benytter ulike fraktmetoder avhengig av varens beskaffenhet, som volum, mengde og vekter, samt din leveringsadresse. Om intet annet er særskilt avtalt, gjelder INCOTERMS 2010, DAP (Delivery at Place/Levert på angitt sted) mottagers adresse på gatenivå. Innbæring, montering eller annen godshåndtering på mottagers adresse er ikke inkludert, med mindre dette er spesifisert i en skriftlig avtale. Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen risikoen for tap eller skade som ikke skyldes egenskaper ved varen selv. Har du egne fraktavtaler du ønsker å benytte deg av, gir du oss beskjed om dette ved bestilling. Ved henting eller transport med kjøpers fraktselskap, gjelder INCOTERMS 2010, FCA (Free Carrier / Fritt overlevert til kjøpers transportør ved vårt lager). Vi booker transporten med ønsket transportselskap på kjøpers kundenummer og kjøper er selv ansvarlig for transportforsikring og eventuelle transportskader. Ved spørsmål om levering utenom fastlands-Norge, f.eks til Svalbard, kontakter du salgsavdelingen på support@sono.no eller på telefon 6916 5500.

2.9 Undersøkelse av varen - varemottak

Når du mottar varen, skal du i rimelig utstrekning undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen er skadet under transport, må det påtegnes fraktbrevet ved mottak av varen. Be sjåføren eller utleveringssted signere. Meld skriftlig fra til oss om skaden innen 7 dager, gjerne med dokumentasjon i form av bilder eller liknende. Skader som ikke er anmerket ved mottagelsen berettiger ikke erstatning.

2.10 Returrett – åpent kjøp i 10 dager

Du har returrett innen 10 dager hvis varen ikke svarer til dine forventninger. Da gjelder følgende: Ring eller skriv til oss og opplys at du vil returnere varen. Oppgi alltid ditt kunde- og ordrenummer. Varen du ønsker å returnere må være ubrukt og i originalemballasje. Kjøper betaler selv kostnader for returtransport ved bruk av returretten. Selger erstatter ikke skader som er forårsaket av kjøper. Ved kjøp av større kvanta, må du først bestille en prøve for at returretten skal gjelde. For bestilte varer som ikke er lagerførte hos Selger, gjelder ikke returretten. Ta kontakt med kundeservice i forkant av din bestilling hvis du er i tvil. Vennligst ikke send varer i retur uten først å ha avtalt dette med oss, samt at du har mottatt et returskjema som skal være utfylt når du sender det tilbake til oss. Retur uten avtale krediteres ikke.

2.11 Reklamasjon ved mangler

Dersom det foreligger en mangel ved levering av varen, må du innen rimelig tid etter du oppdaget mangelen, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen. Lovverket henviser til at du gjør ting “innen rimelig tid”. Sono tillater seg i denne sammenheng å tolke dette som mindre enn 7 virkedager fra du har mottatt varen. Dersom leveransen har en mangel og dette ikke skyldes deg - eller forhold på din side, skal vi uten unødvendig opphold velge mellom retting av mangelen, omlevering av varen - eller å kompensere mangelen ved å gi prisavslag, dersom du aksepterer det. Vi skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad og uten vesentlig ulempe for deg. Hvis du mottar feil eller mangler varer i forhold til ordrebekreftelsen, og dette ikke skyldes at du har restordre liggende hos oss, har vi egne rutiner for å håndtere dette så enkelt som mulig. Kontakt oss snarest mulig på telefon 6916 5500 eller send en e-post direkte til support@sono.no. Vi vil deretter jobbe med å finne ut hva som har skjedd. Vennligst ikke send varer i retur, uten først å ha avtalt dette med Sono.

2.12 Garanti

På alle varer er det minst to års garanti ved normal bruk. Andre garantitider oppgis i vår papirkatalog. Hvis du reklamerer på en vare innenfor garantittiden, har vi egne rutiner for å løse ditt problem så rask som mulig. Kontakt oss på telefon 6916 5500 eller send en e-post direkte til support@sono.no. Vi vil deretter jobbe med å finne ut hva som har skjedd. Vennligst ikke send varer i retur, uten først å ha avtalt dette med Sono. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg - eller forhold på din side, skal vi uten unødvendig opphold velge mellom retting av mangelen, omlevering av varen - eller å kompensere mangelen ved å gi prisavslag, dersom du aksepterer det. Vi skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad og uten vesentlig ulempe for deg.

2.13 Reservasjon

Vi tilstreber å gi deg så korrekt informasjon som mulig om våre produkter. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til den informasjon som er gitt i vår nettbutikk, i vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. På grunn av produksjonstekniske årsaker, samt dataskjermers evne til å gjengi farger, kan det forekomme fargeavvik på varene som vises i nettbutikken. Det tas også forbehold om produkt- og konstruksjonsendringer. Vi reserverer oss mot hendelser som ligger utenfor vår kontroll som f.eks krig, jordskjelv, oversvømmelser osv, også kalt force majeure. Det tas videre forbehold om prisendringer og det er prisen som fremkommer på ordrebekreftelse som gjelder. Vårt ansvar er, uansett forhold, oppad begrenset til fakturaverdi for selve varen, og kan ikke belastes for evt. følge- eller merkostnader.

2.14 Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Hvis det ikke er mulig, skal eventuelle tvister løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i Selgers verneting.

2.15 Personverneklæring

Vi og våre kunder er opptatt av at vi håndterer personopplysninger på en betryggende måte. For at vi skal kunne inngå en avtale med deg, trenger vi blant annet ditt navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt for å kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Alle personopplysninger lagres og håndteres dog i tråd med og slik det er beskrevet i EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR). Du har til en hver tid rett til innsyn i, og retting/sletting av, egne opplysninger (jf. personvernforordningen artikkel 17).

Sono er en komplett leverandør av innredninger til norske arbeidsplasser, hva gjelder kontormøbler, garderobeskap, lagerinnredninger, verkstedinnredninger, reoler og utstyr for transport og varehåndtering. Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom 1) opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, 2) direkte korrespondanse mellom partene og 3) vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning. Sono henvender seg til bedrifter og virksomheter som er registrert med et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret, og selger ikke til privatpersoner (forbrukere).

 

Selger er Firmanavn: Sono Norge AS

Adresse: Bredmyra 4, 1740 Borgenhaugen

E-post: post@sono.no

Telefon: 6916 5500, åpningstider man-fre 08.00-16.00

Org.nr: 991 625 216

Kjøper er den virksomheten, tilkjennegitt ved virksomhetens organisasjonsnummer, det bestilles på vegne av. Selger forutsetter at den som foretar en bestilling på vegne av en virksomhet har mandat og myndighet til det. Selger kan ikke stå til ansvar hvis så ikke er tilfelle. Selger omtales i det følgende som “Sono”, “selger”, “vi”, “oss”,”vår” eller “vårt”. Kjøper blir i det følgende benevnt “kjøper”, “du”, “deg”, “din“ eller “ditt”.

Alle priser vises som standard uten moms og kjøpers betalingskostnader. Alternativt kan du selv velge å se alle priser med moms. Alle prisene i nettbutikken er dagspriser og er oppgitt i norske kroner. Vi endrer prisene på produktene ut i fra endringer i valutakurser eller nye priser fra produsentene. Prisendringer den ene eller andre veien påvirker ikke bekreftede ordre.

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er registrert på vår server (datamaskin). En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Ved hver bestilling skal du akseptere vilkårene i handelsbetingelsene våre. Du oppfordres til å lese betingelser og vilkår grundig, og gjøre deg kjent med de forpliktelser og rettigheter, som vilkårene gir deg. Alle avtaler inngås på norsk. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år, kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

Når du har godkjent kjøpet i nettbutikken, vil du motta en foreløpig bekreftelse på din bestilling pr. e-post. Din bestilling vil så videresendes fra nettbutikken til en av våre kundebehandlere, som vil kvalitetssikre din bestilling og sende deg en endelig ordrebekreftelse. Kvalitetssikringen består i å kontrollere at vi er leveringsdyktige i tråd med din bestilling, at vi har tilfredsstillende informasjon om leveringsadresse samt at virksomheten det bestilles på vegne av har tilfredsstillende kredittverdighet (gjelder ved valg av faktura som betalingsform).

Virksomheter kan velge å betale etterskuddsvis med faktura. Ved fakturering gjelder 20 dager netto, og Sono forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk. For utstedelse av papirfaktura tilkommer et fakturerings- og administrasjonsgebyr på 75,-. Det tas videre forbehold om salgspant ihht. panteloven § 3-14 og § 3-22. På www.sono.no kan du også velge å betale med Vipps og de kreditt- eller debetkort som vises når du blir bedt om å angi betalingsmetode. Ved betaling med kredittkort vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. Betaling med kort er trygt og enkelt. Du taster inn kortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2) og kan deretter vente på leveringen. Vi samarbeider tett med betalingstjenesten Bambora for Vipps eller kort. Bambora er en av Norges største leverandør av slike betalingstjenester, med over 125.000 brukersteder. Alt foregår i meget trygge former og ingen får fysisk se ditt kortnummer gjennom betalingsprosessen. Vi tar ingen gebyr ved betaling med kort. Beløpet reserveres fra kortet ved bestilling og trekkes fra kortet samme dag som varene sendes til deg. Ved eventuell kreditering av hele eller deler av en ordre som opprinnelig er betalt med kredittkort, vil krediteringen normalt foretas tilbake til samme kortnummer, og ikke som direkte utbetaling til bankkonto.

I nettbutikken informeres det om en vare er tilgjengelig på lager, eventuelt om forventet leveringstid. Framføringstiden (transporttiden) er avhengig av varens beskaffenhet, bestillingens størrelse, samt hvor i vårt langstrakte land varene skal leveres. Vi definerer derfor leveringstid som avsendelsestidspunkt fra vårt lager, med mindre annet er skriftlig avtalt. Normalt sendes lagerførte varer samme eller påfølgende arbeidsdag. Enkelte varer har opp til en uke levering, og andre varer har lengre leveringstid. Ta kontakt på telefon 6916 5500 eller send e-post til support@sono.no dersom du ønsker å avtale leveringstiden spesielt. Når Sono har mottatt og registrert din ordre, vil den enkelte vare bli holdt av til deg i vårt system. Slik kan Sono garantere at ”først til mølla” også får først levert, selv om andre varer i den samme ordren ikke skulle være leveringsklare.

Forsinket levering gir ikke kjøper rett til erstatning eller annullering uten at dette er skriftlig akseptert av Sono.

Det er normalt beskrevet på en vare om produktet leveres montert eller umontert. Om produktets egenart krever det, vil nødvendig bruks- og monteringsanvisning medfølge. Vi sørger for frakt til fastlands-Norge, og du betaler nå ikke for tillegg for frakten. Denne kampanjen gjelder frem t.o.m 31. mars 2020. Vi påberoper oss retten til å velge transportmetode for varene i din bestilling og benytter ulike fraktmetoder avhengig av varens beskaffenhet, som volum, mengde og vekter, samt din leveringsadresse. Om intet annet er særskilt avtalt, gjelder INCOTERMS 2010, DAP (Delivery at Place/Levert på angitt sted) mottagers adresse på gatenivå. Innbæring, montering eller annen godshåndtering på mottagers adresse er ikke inkludert, med mindre dette er spesifisert i en skriftlig avtale. Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen risikoen for tap eller skade som ikke skyldes egenskaper ved varen selv. Har du egne fraktavtaler du ønsker å benytte deg av, gir du oss beskjed om dette ved bestilling. Ved henting eller transport med kjøpers fraktselskap, gjelder INCOTERMS 2010, FCA (Free Carrier / Fritt overlevert til kjøpers transportør ved vårt lager). Vi booker transporten med ønsket transportselskap på kjøpers kundenummer og kjøper er selv ansvarlig for transportforsikring og eventuelle transportskader. Ved spørsmål om levering utenom fastlands-Norge, f.eks til Svalbard, kontakter du salgsavdelingen på support@sono.no eller på telefon 6916 5500.

Når du mottar varen, skal du i rimelig utstrekning undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen er skadet under transport, må det påtegnes fraktbrevet ved mottak av varen. Be sjåføren eller utleveringssted signere. Meld skriftlig fra til oss om skaden innen 7 dager, gjerne med dokumentasjon i form av bilder eller liknende. Skader som ikke er anmerket ved mottagelsen berettiger ikke erstatning.

Du har returrett innen 10 dager hvis varen ikke svarer til dine forventninger. Da gjelder følgende: Ring eller skriv til oss og opplys at du vil returnere varen. Oppgi alltid ditt kunde- og ordrenummer. Varen du ønsker å returnere må være ubrukt og i originalemballasje. Kjøper betaler selv kostnader for returtransport ved bruk av returretten. Selger erstatter ikke skader som er forårsaket av kjøper. Ved kjøp av større kvanta, må du først bestille en prøve for at returretten skal gjelde. For bestilte varer som ikke er lagerførte hos Selger, gjelder ikke returretten. Ta kontakt med kundeservice i forkant av din bestilling hvis du er i tvil. Vennligst ikke send varer i retur uten først å ha avtalt dette med oss, samt at du har mottatt et returskjema som skal være utfylt når du sender det tilbake til oss. Retur uten avtale krediteres ikke.

Dersom det foreligger en mangel ved levering av varen, må du innen rimelig tid etter du oppdaget mangelen, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen. Lovverket henviser til at du gjør ting “innen rimelig tid”. Sono tillater seg i denne sammenheng å tolke dette som mindre enn 7 virkedager fra du har mottatt varen. Dersom leveransen har en mangel og dette ikke skyldes deg - eller forhold på din side, skal vi uten unødvendig opphold velge mellom retting av mangelen, omlevering av varen - eller å kompensere mangelen ved å gi prisavslag, dersom du aksepterer det. Vi skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad og uten vesentlig ulempe for deg. Hvis du mottar feil eller mangler varer i forhold til ordrebekreftelsen, og dette ikke skyldes at du har restordre liggende hos oss, har vi egne rutiner for å håndtere dette så enkelt som mulig. Kontakt oss snarest mulig på telefon 6916 5500 eller send en e-post direkte til support@sono.no. Vi vil deretter jobbe med å finne ut hva som har skjedd. Vennligst ikke send varer i retur, uten først å ha avtalt dette med Sono.

På alle varer er det minst to års garanti ved normal bruk. Andre garantitider oppgis i vår papirkatalog. Hvis du reklamerer på en vare innenfor garantittiden, har vi egne rutiner for å løse ditt problem så rask som mulig. Kontakt oss på telefon 6916 5500 eller send en e-post direkte til support@sono.no. Vi vil deretter jobbe med å finne ut hva som har skjedd. Vennligst ikke send varer i retur, uten først å ha avtalt dette med Sono. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg - eller forhold på din side, skal vi uten unødvendig opphold velge mellom retting av mangelen, omlevering av varen - eller å kompensere mangelen ved å gi prisavslag, dersom du aksepterer det. Vi skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad og uten vesentlig ulempe for deg.

Vi tilstreber å gi deg så korrekt informasjon som mulig om våre produkter. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til den informasjon som er gitt i vår nettbutikk, i vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. På grunn av produksjonstekniske årsaker, samt dataskjermers evne til å gjengi farger, kan det forekomme fargeavvik på varene som vises i nettbutikken. Det tas også forbehold om produkt- og konstruksjonsendringer. Vi reserverer oss mot hendelser som ligger utenfor vår kontroll som f.eks krig, jordskjelv, oversvømmelser osv, også kalt force majeure. Det tas videre forbehold om prisendringer og det er prisen som fremkommer på ordrebekreftelse som gjelder. Vårt ansvar er, uansett forhold, oppad begrenset til fakturaverdi for selve varen, og kan ikke belastes for evt. følge- eller merkostnader.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Hvis det ikke er mulig, skal eventuelle tvister løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i Selgers verneting.

Vi og våre kunder er opptatt av at vi håndterer personopplysninger på en betryggende måte. For at vi skal kunne inngå en avtale med deg, trenger vi blant annet ditt navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt for å kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Alle personopplysninger lagres og håndteres dog i tråd med og slik det er beskrevet i EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR). Du har til en hver tid rett til innsyn i, og retting/sletting av, egne opplysninger (jf. personvernforordningen artikkel 17).

Ring oss på
69 16 55 00

Kundeservice

Inspirasjon

Logg inn

Kurv

Ring oss på
69 16 55 00

Handlekurven er tom

1. Fakturaadresse
{{ errors.first('payment[orgNumber]') }}
{{ errors.first('billing[company]') }}
{{ errors.first('billing[firstname]') }}
{{ errors.first('billing[lastname]') }}
{{ errors.first('billing[email]') }}
{{ errors.first('billing[postcode]') }}
{{ errors.first('billing[city]') }}
{{ errors.first('billing[telephone]') }}
1.1 Leveringsadresse:
{{ errors.first('shipping[firstname]') }}
{{ errors.first('shipping[lastname]') }}
{{ errors.first('shipping[postcode]') }}
{{ errors.first('shipping[city]') }}
{{ errors.first('shipping[telephone]') }}
2. Leveringsmåte
{{ errors.first('shipping_method') }}
{{ errors.first('shipping[agreementnumber]') }}
{{ errors.first('shipping[transporter]') }}
3. Betalingsmåte
{{ errors.first('payment[method]') }}
4. Handlekurven
Produktnavn
Antall
Delsum
{{ cart_item.name }}
{{ cart_item.qty }}
{{ cart_total.title }}
{{ errors.first('agreement') }}

Visa MasterCard Maestro Vipps HTTPS

Trygg E-Handel

Sertifisert

Herved bekreftes det at
www.sono.no
som drives av
Sono Norge AS
lever opp til Trygg E-handel sine krav for e-handlere.
Status:
Sertifisert  Sertifisert
Finansiell stabilitet:
Ok Ok
Kundeklager:
Ingen klager  Ingen klager

» Se hele rapporten
Rabattkode

Handlekurv

Handlekurven er tom

-{{ getDiscountPercentage(item) }}%

á  {{ formatPrice(item.price, false) }}
{{ formatPrice(getBaseRowTotal(item), false) }} {{ formatPrice(getFinalRowTotal(item), false) }}